3L HOTMELT AB distributor for hot melt applications
  Optional equipment  
  
 

"En världsnyhet" inom visionstekniken bara hos Sensor Control AB
De flesta smartkameror kan användas både för mätning/kontroll samt i
Robot Guidance applikationer. Dessa kameror använder ett eget operativsystem,
vilket kräver att ni måste använda ett andra medium såsom laptop, extra dator
eller en speciell konsol för programmering och editering av enheten.

Sensor Control har tagit fram en unik smartkamera med Windows WP embedded operativsystem till vilken ni kan ansluta tangentbord, monitor och mus direkt i
kameran. Hårddisken innehåller OptiMaster II visionmjukvara i två varianter, med
VGA upplösning (SmartMaster MC) för kontroll och mätuppgifter samt
(SmartMaster RG) för Robot Guidance och mer avancerade applikationer.
SmartMaster RG innehåller en full OptiMaster II mjukavara inkl alla RobotGuidance funktioner, såsom robot interface, kalibrering av kameran och robot, depalletering
o s v. Kameran finns även som option med 1280x1024 pixel.

Sensor Control AB

 

 

 

 
3L HOTMELT AB•Kustvägen 1A•261 75 Asmundtorp/Landskrona•Mobil: +46(0)708-620 450• thomas@meltmaster.com